Klasik (Newton) Fiziği Nedir?

Elbeate

Elbeate bir gün...
gemgemgemgemgem
Kullanıcı
Adı
C**
Soyadı
D*******
Doğum yılı
2***
23 Ocak 2022
134
50
350
NETLİYO

Klasik (Newton) Fiziği Nedir?​

Klasik Fiziğin ne olduğunu anlamak için öncelikle, fizik nedir, ne değildir? Bunu bilmek ve öğrenmek gerekir. Aşağıda sizlere önce fiziğin ne olduğunu daha sonra klasik fiziği ve neden Newton fiziği denildiğini açıkladık herkese iyi okumalar.

Fizik Nedir?​

Fizik, madde ile enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğadaki olaylar hakkında en doğru açıklamaları yapmaya çalışan bir bilim dalıdır. Kendi içerisinde pek çok alana ve o alanların içerisinde de çeşitli gruplara ayrılmıştır. Fiziğin kelime köken Fransızcadan gelir physics kelimesi her dile özgü bir evrim geçirerek günümüze kadar gelmiştir.

Fizik Biliminin Alt Dalları;​

Mekanik: Kuvvet, hareket ve enerji ilişkisini inceler. Işık hızından çok daha küçük hızlardaki cisimlerin hareketini inceler.

Elektrik: Elektrik yükünü, elektrik akımını, yükün hareketsiz durumunu, potansiyelini, elektrik alan ve elektrik kuvveti inceler.

Manyetizma: Mıknatıs, manyetik alan, manyetik kuvvet ve bunların etkileşimini araştırır ve bunların elektrik sistemlerindeki etkilerini araştırır.

Elektromanyetizma: Sabit veya hareket halindeki elektrik yüklerinin manyetik ve elektrik alanlarla etkileşimi.

Optik: Işığın yapısını ve Işık olaylarını inceler. Işığın yapısı, ışıkta kırılma, yansıma, kırınım ve girişim olayları, mercek, dürbün, mikroskop ve teleskop gibi araçların yapımı.

Termodinamik: Isı enerjisini, madde içinde yayılmasını inceler. Isı ve sıcaklık olaylarını ve ısının maddeyle etkileşimini inceler. Enerji, enerji değişimleri, enerji aktarımları, enerji dönüşümleri, ısı, sıcaklık, genleşme ve bunlar arasındaki ilişkiler.

Atom fiziği: Atomun molekül yapısını ve etkileşimini, atom altı parçacıkları inceler. Atomların etkileşimleri, atomun, moleküllerin yapısı, enerji düzeyleri, dalga fonksiyonlar ve elektromanyetik geçişler.

Nükleer fizik: Atom çekirdeğinin yapısını, kararsız çekirdeklerin nasıl ışıma yaptığını, Atom çekirdeği ve radyoaktif elementleri inceler. Çekirdekte bulunan proton ve nötronların etkileşimleri, nötron ve protonları bir arada tutan nükleer kuvvetler, çekirdeğin saldığı ışımalar ve bunların etkileri.

Katıhal fiziği: Yoğun haldeki maddelerin, elektriksel, manyetik, esneklik özelliklerini ve özellikle kristal yapılarını inceler.

Yüksek enerji ve plazma fiziği: Yüksek enerjili parçacıkların etkileşimini ve maddenin plazma durumunu inceleyen modern fizik dalıdır. Maddenin temel yapısı ve temel yapı taşlarının birbirleriyle etkileşimini inceler.

Kısaca: “KAMYONET” olarak akılda kalmasını sağlayabilirsiniz.

Klasik Fizik Nedir?​

Klasik Fizik, atomdan daha büyük maddelerin işleyişlerini, kütlelerini, hareketlerini, yörüngelerini inceleyen ve 1900’lü yıllara kadar süre gelmiş bir bilim dalıdır. Kurucusu Isaac Newton olarak bilinir. Yer çekimi, kütle çekimi, Astronomi gibi alanlarla ilgilenen Newton’un hayatını biraz araştırırsanız neden Klasik Fiziğe, Newton Fiziği denildiğini daha da iyi anlayabilirsiniz.

Neden Newton Fiziği Denilmekte?​

Newton’un tüm araştırma yaptığı dallar fiziğin klasik dediğimiz tarafındaydı. Yer çekimi yasası en büyük örneklerden biri.
 
Üst