Pozitif Bilim Nedir?

Elbeate

Elbeate bir gün...
gemgemgemgemgem
Kullanıcı
Adı
C**
Soyadı
D*******
Doğum yılı
2***
23 Ocak 2022
134
50
350
NETLİYO

Pozitif Bilim Nedir?​

Bilim, “evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi” Herkes tarafından bu şekilde bilinir. Yöntemler ve çeşitli deneyler yapılarak sonuca varılır. Bir şeyin bilim olabilmesi için Teorem ve İspat’ın olması gerekir.

Bilimi başka bir şekilde açıklamak gerekirse eğer;

Gözlem ve deneyler sonucu evren ile ilgili olguları, olabilirleri açıklamaya meyilli hipotezler kurma sonra da bu hipotezleri doğrulayarak yasalara çevirme çabasıdır.

Pozitif Bilim Nedir, Hangi Bilim Dalları Pozitif Bilimdir?​

Pozitif bilim, sayılar ve delillere dayanır. İspatlanabilir, kanıtlanabilir bilim anlamında kullanılır. Fizik, Kimya, Astronomi, Biyoloji, Matematik, Geometri, Cebir gibi sayılar ve delillerden oluşan bilim dallarına denir. Bu bilim dallarında deney ve sonuçlar vardır. Psikoloji ve Sosyoloji gibi düşünce üzerine kurulu bilim dallarında sayılar ve deliller yoktur bu nedenle bu tür bilim dalları Pozitif Bilim değildir.

Pozitif Bilimlerin İşleyiş Süreçleri​

Varsayım (Hipotez): Araştırdığınız ve evren ile ilgili olguları barındırdığını düşündüğünüz konuyla ilgili geçici açıklamalar aşamasıdır

Betimleme: Konunun özelliklerine uygun olarak doğal koşulları içinde izlenmesi, araştırılması, ölçümlenmesi ve nedenlerinin araştırılarak betimlenmesi aşamasıdır. Bu aşamada Hipotez aşamasına göre daha çok veri toplayarak sunmanız gerekir.

Deneyleme: İncelenen olayın, doğal durumundan soyutlanarak; laboratuarda, yapay koşullarda ve bilimcinin denetiminde yinelenerek, etkenlerin ve bunların neden olduğu değişmelerin saptanması aşamasıdır. Diğer aşamalara göre çok fazla ispat yapmanız gerekecek bir şeyin varsayımdan çıkıp Kuram veya Yasa olur.

Sonuç: Yapılan çalışmalardan sonra o konuya ilişkin doğru bilgilerin derlenmesi ve açıklanmasıdır. Bu aşamada iki farklı sonuç çıkabilir.

Kuram ( teori ): Henüz tüm deney ve araştırmaların yapılamadığı veya yapılamayacağı durumlarda, ancak hiçbir yanlış örneğin de bulunmadığı sonuçlardır. İzafiyet, kuantum teorilerinde olduğu gibi

Yasa ( kanun ): İncelediğiniz konunun tüm delillerinin toplanması sayesinde doğru bir sonuç çıkarsa eğer Yasa olarak adlandırılır. Her bilim insanının çok istediği aşamadır. Örnek vermek gerekirse yer çekiminin var olduğu uzun zaman önce kanıtlandı ve şuan Yer Çekimi Yasası oldu.
 
Üst